پروردگارا .......

پروردگارا ... دعایم به درگاه تو این است ...

بی نوایی و تنگ چشمی را از دلم ریشه کن ساز و از بیخ و بن برکن ...

اندکی نیرویم بخش تا بتوانم بار شادیها و غمها را تحمل کنم ...

نیرویی به من ارزانی فرما تاعشق خود را در خدمت و کمک ثمر بخش سازم...

توانی به من عطا فرما که هیچ گاه چیزی را از بینوایی نستانم و در برابر گستاخ مغرور زانوی دنائت خم نکنم ...

قدرتی به من بخشا تا روح خود را از تعلق به جنبه های ناچیز روزگار بی نیاز کنم و از هرچه رنگ تعلق پذیرد آزادش سازم...

و نیرویی به من ده تا قدرت و توان خود را از روی کمال عشق و نهایت محبت تسلیم خواسته ها و رضای تو کنم ...

                              قلب   آمینقلب

[ ۱۳۸٦/٤/۱۸ ] [ ۱۱:۱٤ ‎ق.ظ ] [ asheghe amire arab ]

[ نظرات () ]