این روزها به هر جا نگاه می کنی برگهای زیبای پاییزی خودنمایی می کنند

و با عبور عابران آه و ناله ی آنها بلند می شود

تاکنون با دقت به صدای آنها گوش داده اید ؟؟؟ چه پیامی دارند ؟؟

این برگها روزی جوان و شاداب و زیبا بر روی شاخساران در اوج زندگی می کردند

 ولی دست جبار روزگار آنان را رنگ پریده و زرد بر روی زمین واژگون کرد

این برگها روزی سایه بر سر عابران می دادند و با نخوت و غرور از آن بالا نگاه می کردند

  ولی حالا زیر پا افتاده اند

این برگها روزی ..... و حالا زیر پا افتاده اند و حتی کسی به ناله ی پر درد آنها هم توجه نمی کند

 ما نیز روزی خواهیم داشت که

کبر و غرور برای چه ؟؟

روزگار زیبایی و جوانی بالاخره به سر خواهد آمد و ما نیز همچون برگهای پاییزی خزانی خواهیم داشت و این نخوت وخود بزرگ بینی ها دیگر بکارمان نخواهد آمد

پس ره توشه ای مناسب برای روزگار خزانی خودمان گردآوریم

[ ۱۳۸٦/٩/۱۳ ] [ ۸:٤٩ ‎ق.ظ ] [ asheghe amire arab ]

[ نظرات () ]