لحظه ها را دریاب؛ لحظه هایی که برای رفتن .......


لحظه هایی که برای ماندن ......؛ لحظه هایی که برای بودن ......


پی هم می شمریم


لحظه ها را دریاب ؛ لحظه هایی که برای لبخند .......


لحظه هایی که برای گریه....... ؛ لحظه هایی که برای تردید......


پی هم می شمریم


لحظه ها را دریاب ؛ لحظه هایی که برای گفتن .....


لحظه هایی که برای خواندن ......؛ لحظه هایی که برای دیدار .....


پی هم می شمریم


لحظه یعنی وقتی ..... که برای داشتن آن لحظه


چشم بر هم زدنی........ خواهد آمد

و تو در غفلت خود.....لحظه را می شمری


لحظه وقتیست که من منتظرم


لحظه ها می گذرد....تا که پایان یابد.....


وقت گفتن .... وقت بودن ....وقت دیدار


پس همین یک لحظه ........ لحظه ها را دریاب


و سخن گوی دل خود می باش


  لحظه ها در گذرند  


حتی بدون آشنایی و انتظار هم می توان یار دیگران بود ....... پس تا فرصتی داریم از آن استفاده کنیم ؛ شاید سال دیگر در چنین روزی این توان و فرصت را نداشته باشیم

[ ۱۳۸٦/۱٢/٢۱ ] [ ٩:٠۱ ‎ق.ظ ] [ asheghe amire arab ]

[ نظرات () ]