به نام ایجاد کننده ی کائنات ودگرگون کننده ی انفس

                                                          


خلاق برزگ و حکیم با خلق هر موجودی قدرت خارق العاده ی خود را یک بار دیگر به رخ جهانیان می کشد
از دقت در یک تک سلولی تا بزرگترین موجودات عالم هستی به این نکته ی شگرف پی می بریم که همه مدام در حال تغییر و دگرگونی هستیم
خواه این دگرگونی درونی و جسمی باشد و خواه بیرونی و روحی ....
حتی در نوع تفکر و نگرش به دنیا و پیرامون خود مدام در حال تغییر و نواندیشی هستیم
و مطمئن باشید که این تغییرات باعث بروز برخی اتفاقات خوشایند یا ناخوشایند در ما می گردد
در برخورد با هر دگرگونی ناخوشایند در زندگی ؛ شاید بگوییم که .....نه.... ؛ دیگر تاب نخواهم آورد.
اما می آموزیم که کنار زدن مشکلات یکی پس از دیگری ؛ چندان هم دشوار نیست .
دشواری زمانی خواهد رسید که از برخورد با مشکل بگریزیم....
آنگاه است که باز می گرددو تو را به مبارزه می خواند....
دگرگونیها گاه بسیار دردناکند ..... مثل از دست دادن عزیزی ..... اخراج از محیط کار ..... شکست در عشقی که فکر می کردیم تا پایان عمر خواهد بود ..... بیماری و تصادف و سیل و زلزله و..... هزارن مثال دیگر
اما به ما می آموزند که می توانیم تاب بیاوریم و نیرومندترگردیم .

                        

هر آنچه که در زندگی برای ما پیش می آید هدف و مقصودی به دنبال دارد؛

ولی نتیجه ی کار در دست ما و شیوه ی مبارزه ی ما با آن است .

 خردمندانه زندگی کنیم

بردباری را بیاموزیم

و همیشه آماده ی رویارویی با دشواریها و مشکلات ..... انشاالله

[ ۱۳۸٧/۱/٢٢ ] [ ۸:٠٦ ‎ق.ظ ] [ asheghe amire arab ]

[ نظرات () ]