تعجب...!!!

5y188hs.jpg

به نظر شما این کوچولوهای بانمک ازچی این همه متعجب و حیران شده اند ؟؟؟!!!

خوب معلومه دیگه ...!!!

شما متوجه نشدید ؟؟؟ اینها از تصویر زیر متعجب هستند که ممکنه کسی پیدا بشه که تا این سن برسه و باز هم عاشق باشه ؟؟؟!!

البته که ممکنه ... آخه ما انسانها تا جوان هستیم و توان داریم مثل ...... کار می کنیم و مثل ...... سر چیزهای الکی به هم می پریم و وقتی پبر شدیم و محتاج ؛ تازه فیلمان یاد هندوستان می کنه و .....

به نظر شما چرا ....؟؟؟!!!

4zng082.jpg

/ 2 نظر / 7 بازدید
گل يخ

چقدر تحويل .... ۳۰ تومن چهار راه تحويلی......