تنها

از روزی که تو رفتی آسمون هم یه رنگ دیگه شده....

از روزی که تو رفتی نگاه مردم هم نا مهربون شده.....

از روزی که تو رفتی گلها هم رنگشون کم شده ......

از روزی که تو رفتی پروانه ها هم سراغ گلها نمی روند .....

از روزی که تو رفتی پرستوها هم راه هجرت خود را گم کرده اند...

از روزی که تو رفتی دوستی ها هم به سردی متمایل شده .....

از روزی که تو رفتی قلبها سنگی و سنگین شده......

از روزی که تو رفتی چشمها یخی و بی روح شده .....

از روزی که تو رفتی لبها هم دیگه به خنده وا نمی شه ......

از روزی که تو رفتی .......

من بدون تو به کی ... به چی ... فکر کنم ؟؟

به نبودنت ؟ به ندیدنت ؟ به دوریت ؟

آخه من که با این فکرها فقط دق مرگ می شم....... بی انصاف.....

/ 6 نظر / 6 بازدید
يارخوش

بسيار دلگير و دلسوزانه بود ولی دلنشين

يارخوش

از اينکه بهم سر ميزنی متشکرم تو با وفايی

آرامش

سلام تو هم ميتونی من مطمئنم

hichkihichkas

خيلی شرمنده...من هنوز به این محيط جديد عادت نکردم...يهويی حذف کردمش......ولی من که جوابش رو دادم

hichkihichkas

بخدا شرمنده........ولی مجبور شدم دوباره اسباب کشی کنم.....ببخشيد ها...ولی ایندفعه بياين اینجا....قدمتون رو چشم http://hichkihichkas.blogspot.com/