پدرم ....

 

جای خالی عزیزی را پر کرده بودی

که برایت عزیزترین بود

اکنون جای خالیت

به عمق گودترین نقطه در اقیانوس هاست ....

خلاء شده اطرافم .... بدون هوا .... بدون تو .....

خودم تنها تنها دلم

چو شام بی فردا دلم

چوکشتی بی ناخدا به سینه دریا دلم


تو ای خدای مهربان

تو ای پناه بی کسان

 به سنگ غم مشکن دگر چو شیشه مینا دلم


/ 0 نظر / 75 بازدید